Wij staan garant voor een onvergetelijke avond!

Hans Herwarth

Afscheid van Hans Herwarth

Na ruim 27 jaar Stable Roof Jazz Band en 70 jaar als trombonist in diverse jazzbands moet Hans tot zijn en onze spijt afscheid nemen van zijn grote hobby. 

Met het klimmen der jaren wordt het reizen naar jazzclublokaties, het uren op podia bivakkeren, het opstellen en afbreken van de geluidsinstallatie en alles wat er nog bijkomt, zo zwaar dat het fysiek onmogelijk wordt om met plezier te blijven musiceren. Zoals Hans het zelf verwoordde: "Jammer, maar onvermijdelijk". Een hobby mag nooit ten koste van de gezondheid gaan.

Al die jaren heeft Hans op een voortreffelijke manier zorggedragen voor grote hoeveelheden leuke optredens in binnen- en buitenland. Alles was altijd tot in de perfectie geregeld.

Ook toen een paar jaar geleden de complete ritmesectie opstapte heeft Hans opnieuw zijn schouders eronder gezet met als resultaat: een fantastische nieuwe ritmegroep.

De bandleden zijn Hans (en niet te vergeten, Rita) veel dank verschuldigd. Zonder hun inbreng stond de band niet op het huidige hoge peil .

Natuurlijk zullen we op gepaste wijze afscheid van Hans en Rita nemen. We houden u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte.

Het is fijn dat Hans in samenwerking met Willem van den Toorn voorlopig nog de zakelijke contacten behartigt.